ต้นสักทอง. ชื่อวิทยาศาสตร์ - T L... ชื่ออื่นๆ - เซบ่ายี้, ปีฮือ, ปายี้, เป้อยี. ชื่ออื่นๆ (อังกฤษ) - T. ลักษณะทั่วไป ... ลำต้น - เป็นเปลาตรงเปลือกเรียบหรือแตกเป็นร่องเล็กๆ สีเทา ...สรรพคุณของสัก · เนื้อไม้ ใบ และดอกมีสรรพคุณเป็นยาขับปัสสาวะ (เนื้อไม้,ใบ,ดอก) · ใบใช้เป็นยาแก้ทางเดินปัสสาวะอักเสบ (ใบ) · ช่วยรักษาประจำเดือนไม่ปกติ (ใบ) · ช่วยรักษาโรคผิวหนัง (เนื้อไม้) ...สัก เป็นไม้ต้นขนาดใหญ่ผลัดใบในฤดูร้อน ลำต้นเปลาตรงเปลือกเรียบหรือแตกเป็นร่องเล็ก ๆ สีเทา โคนเป็นพูพอนต่ำ ๆ เรือนยอดเป็นพุ่มทรงกลมค่อนข้างทึบ เปลือกสีเทา เรียบ ...ไม้สักมีชื่อภาษาอังกฤษทางการค้าว่า ทีก () ได้จากต้นสัก ไม้สักชั้นหนึ่งมีเนื้อไม้สีน้ำตาลทอง และมีเส้นลวดลายสีดำ เรียกว่า "สักทองลายดำ" เนื้อไม้สักค่อนข้างละเอียด มีเสี้ยนตรง ทำให้ง่ายต่อการเลื่อย ไส ...ไม้สัก เป็นต้นไม้ผลัดใบ ขนาดใหญ่มีลำต้นเปลา มักมีพูพอน ตอนโคนต้นเรือนยอดกลม สูงเกินกว่า 20 เมตร · เปลือก หนา 0.30-1.70 ซม. สีเทา หรือสีน้ำตาลอ่อนแกมเทา แตกเป็นร่องตื้น ๆ ไปตามทางยาวและหลุด ...ล่าต้น เปลือกหนา สีเทา หรือสีน้ำตาลอ่อนแกมเทา เรียบ. หรือแตกเป็นร่องเล็กๆ ตามความยาวของลำต้น ลักษณะเนื้อไม้. เป็นสีนํ้าตาลทอง (สักทอง) ถึงสีน้ำตาลแก่ และมักจะมีสี. นํ้าตาลแก่แทรก (สักทองลายดำ) ...สักทองชุด 30 ต้น เเถม 3 ต้น · ต้นสักทอง ของแท้ 100% ต้นแข็งแรง ระหว่างขนส่งสินค้าเสียหาย ทางร้าน · สักทอง แข็งแรงพร้อมปลูก สูง 20-30 เซน (จำนวน 1 ต้น) · ต้นสักทอง ชุดละ 40 ต้น ต้น ...ต้นสักทอง ปลูกง่ายโตไว ระยะปลูก 2×2 เมตร 1 ไร่ ปลูกได้ 400 ต้น 8-10 ปีตัด เน้นปริมาณ ปลูกเชิงพาณิชย์ ตัดขายไว ถ้าเกิน 10 ปี ต้นไม้จะไม่ต่อยโต ระยะปลูก 2×4 เมตร 1.ต้นสักทอง กล้าไม้เศรษกิจ สูง 15-30 เซนติเมตร ต้นละ 7 บาท ขั้นต่ำ 5 ต้นนะคะ ฿ · P ต้นสักทอง ต้นใหญ่แข็งแรง สูง40-50เซน ต้นไม้เสียหายเคลมฟรี.ต้นสักทองพร้อมปลูกในถุงดำ 39 บาท ไม้เศรษฐกิจราคาแพง ปลูกต้นสักทองไว้เป็นไม้ประจำบ้าน จะทำให้มีศักดิ์ศรี มีเกียรติศักดิ์.สักทองชุด 20 ต้น แถม 2 ต้น.ไม้สักทองที่สามารถนำมาทำเป็นแม่ไม้ได้นั้น ควรมีอายุไม่น้อยกว่า 15 ปี ทั้งนี้ เพราะไม้สักทองที่ปลูก จะนำไปใช้ประโยชน์เมื่อมีอายุ ประมาณ 15 ปี ไม่ควรเลือกไม้สักทองที่มีอายุน้อยกว่า 15 ปี เป็นแม่ไม้ ถึงแม้ว่าจะมี ...ต้นสักทอง ปลูกง่ายโตไว ..... ระยะปลูก 2×2 เมตร 1 ไร่ ปลูกได้...