แคแสด (อังกฤษ A , F , F , F F) เป็นต้นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในเขตร้อนของแอฟริกา ปัจจุบันกระจายพันธุ์ทั่วไปในเขตร้อน ...แคแสด · ลำต้น เป็นไม้ต้น สูง 8-24 เมตร เรือนยอดทรงกลม หนาทึบ เปลือกต้นสีเทาอ่อน แตกเป็นร่องตามแนวยาว · ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ ออกเรียงสลับ ใบย่อยมี 3-6 คู่ ...สรรพคุณของแคแสด · เปลือกใช้ต้มกินเป็นยาบำรุงธาตุในร่างกาย (เปลือก) · ช่วยแก้บิด (เปลือก) · เปลือกใช้พอกรักษาแผลเรื้อรัง (เปลือก, ดอก) · ใบและดอกใช้พอกแผล (ใบ, ดอก) · เปลือก ใบ ดอก และ ...M 30, 2016 —แคแสด ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มีชื่อเรียกมากมายตามท้องถิ่น อาทิ แคแดง, ยามแดง ภาษาอังกฤษเรียกได้หลายขื่อเข่นกัน A , F , F , ...ลักษณะวิสัย ไม้ต้นผลัดใบขนาดกลาง สูงประมาณ 10-25 เมตร เรือนยอดทรงกลมค่อนข้างทึบ เปลือกต้น. สีน้าตาลเข้ม แตกเป็นร่องตามยาว. ใบ ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่เรียงตรงข้าม ช่อใบยาว 15 ...แคแสด เป็นไม้ยืนต้นชนิดมีดอกสวยงาม มีขนาดต้นปานกลางถึงขนาดใหญ่ แล้วแต่สิ่งแวดล้อมที่อยู่ เป็นไม้เนื้ออ่อน เมื่อต้นแก่ ข้างในเป็นโพรงเป็นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดจากแอฟริกา แคแสดเป็นต้นไม้ไม่ผลัด ...แคแสด หรือแคแดง เป็นไม้ยืนต้น ลักษณะเรือนยอดเป็นพุ่มค่อนข้างทึบ ใบเป็นใบประกอบมีก้านช่อดอกยาว เรียงเป็นคู่ตรงข้ามกัน ใบย่อยมี 3-6 คู่ ส่วนปลายเป็นใบเดี่ยว ขอบใบเรียบ ดอก มีลักษณะ ...